Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

1. Blok: Współczesne tendencje w rozwoju miast (wiedza)

Hasło: PLANOWANIE

Blok bazuje na kilku podstawowych dyscyplinach naukowych zajmujących się badaniami miejskimi (socjologia, kulturoznawstwo, architektura, urbanistyka). Zajęcia prowadzone będą głównie w formie wykładów, z naciskiem na teoretyczne podstawy, a w ramach empirii zaprezentowane zostaną wybrane konkretne case’y. Przykłady z miast całego świata (np. Bilbao, Bogota)

 

p1040362-1

 

2. Blok: Sztuka w mieście (wiedza i umiejętności)

Hasło: ESTETYKA

Blok poświęcony estetyce i sztuce w mieście. Czym jest sztuka w przestrzeni publicznej? Jak ją klasyfikujemy (sztuka publiczna, graffiti, mural, street art, design etc.)? Jakie aspekty trzeba wziąć pod uwagę? Sztuka a planowanie miasta. Cele i funkcje sztuki w przestrzeni publicznej. Wymiar społeczny – odbiór sztuki w przestrzeni publicznej. Community art. Festiwale i inne miejskie imprezy. Rola tradycyjnych instytucji sztuki w przestrzeni współczesnych miast

 

p1100707

3. Blok: Symbolika i tożsamość miejska (umiejętności i wiedza)

Hasło: TOŻSAMOŚĆ

Blok dotyczy tzw. wartości dodanej, która we współczesnych miastach odgrywa coraz większą rolę w budowaniu tożsamości i kapitału społecznego. Poruszane zagadnienia wiązać się będą ze sfera symboliczną, tożsamościową, lokalną ikonografią, pamięcią. Historia i wizja (przeszłość i przyszłość)

 

p1110449

4. Blok: Społeczeństwo i komunikacja (umiejętności/wiedza)

Hasło: WSPÓŁPRACA

Blok poświęcony psychologii i komunikacji. Konsultacje, negocjacje, badania społeczne.

 

p1100074

 

5. Blok: Zarządzanie kulturą w mieście

Hasło: ORGANIZACJA

Blok uwzględnia doświadczenia wielu dyscyplin – prawa, administracji, ekonomii, zarządzania etc. Rodzaje współpracy z inwestorami, mieszkańcami etc. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne rozwiązania (1% etc.). Ubieganie się o finansowanie np. unijne. Najbardziej empiryczny (i zarazem ekspercki) blok. Obejmuje instytucje i urzędy miejskie zajmujące się strategiami i finansowaniem kultury miejskiej, fundacje i NGO-sy miejskie, programy i projekty miasta, projekty we współpracy z miastem – badawcze i artystyczne, resocjalizacyjne i rewitalizacyjne, konsultacje społeczne etc.

 

p1030426

6. Blok: Ekologia

Hasło: ORGANIZACJA

W bloku tym poruszane zostaną problemy związane ze zrównoważonym rozwojem współczesnych miast – w wymiarze naturalnym, kulturowo-społecznym, ekonomicznym i materialnym.

 

NAZWY PRZEDMIOTÓW w roku 2015/2016

180h

Współczesne metropolie
Drogi miejskiej wspólnoty: od rewolty do kooperacji
Planowanie przestrzeni miejskiej
Polityka kulturalna w przestrzeniach miejskich
Samorząd lokalny
Podstawy miejskiej przedsiębiorczości
Filozofia przestrzeni publicznej
Pozyskiwanie funduszy na projekty miejskie – sponsoring
Miasta przyjazne starzeniu się
Community art
Eventy miejskie
Sztuka w przestrzeni publicznej
Działalność kulturalna w otwartej przestrzeni publicznej i innych przestrzeniach miejskich – aspekty prawne
Zarządzanie projektami miejskimi
Miasta i tożsamość
Strategiczne inwestycje miejskie
Design w przestrzeni publicznej
Antropologia miasta
Jak powstaje dobry projekt? Mechanizmy współpracy między inwestorem publicznym a projektantem
Kultura i rozwój miast
Kreowanie marki miejsca
Plany zagospodarowania przestrzennego i kwestia własności
Słowo w przestrzeni publicznej
Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja
Praktyki miejskiego oporu
Street art
Instytucja sztuki wobec przestrzeni publicznej
„Sielce zza winkla” – projekt a realizacja
Przestrzenie industrialne w budowaniu marki regionalnej
Ocena projektów rewitalizacyjnych – szanse i zagrożenia
Gentryfikacja
Zielony placemaking
Nieuniknione konflikty w przestrzeni publicznej
Nowe technologie w mieście
Badania miejskie
Realizacja inwestycji w przestrzeni publicznej
Ruchy miejskie, partycypacja i konsultacje społeczne
Zarządzanie przestrzenią estetyczną miasta
Malarstwo wielkoformatowe w Polsce
Projekt dyplomowy

Organizator studiów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym programie.

 

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept