Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej

3322

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej jest miejscem, w którym młody artysta – student Akademii Sztuk Pięknych, może doświadczyć funkcjonowania własnej sztuki w realnej przestrzeni „pozagaleryjnej”, w konfrontacji z regułami i praktyką działania współczesnego miasta.

Pracownia zakłada, że przestrzeń publiczna miast (dziś, może bardziej niż kiedyś) potrzebuje profesjonalnych działań symbolicznych i estetyzacyjnych, w tym wszelkich kreacji artystycznych… od tzw. mebla miejskiego do najbardziej wyrafinowanych form sztuki efemerycznej.

Pracownia zauważa i analizuje zjawisko spontanicznego street artu, czy tzw. sztuk społecznościowych, uznając ich rolę i miejsce w ponowoczesnej kulturze, jednak wychodzi z założenia, że rangę wizualną miasta budują dzieła o wysokim poziomie świadomości artystycznej, którą osiągnąć można jedynie przez proces doskonalenia i pogłębiania jakości dzieł i bazy intelektualnej twórcy…

Tym celom podporządkowany jest program edukacyjny, doświadczalny i zaplecze materialne pracowni.

Pracownia zabiega o to by wszystkie powstające projekty miały szansę na realną konfrontację z przestrzenią publiczną, dlatego przekazywana jest studentom praktyczna wiedza o procedurach komunikacji społecznej i regułach zarządzania miastami. W tym kontekście szczególnej wagi nabierają zdolności negocjacyjne i umiejętności logiczne niezbędne przy realizacjach przedsięwzięć wychodzących od artysty, jak i tych, które stanowią inicjatywę instytucji, samorządów czy władz miejskich.

Bazę teoretyczną pracowni tworzy, funkcjonujący niezależnie, acz w wielu płaszczyznach powiązany z pracownią Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Jest to międzyuczelniana, interdyscyplinarna jednostka naukowo-artystyczna skupiająca uczonych, architektów, urbanistów i artystów, dla których przestrzeń publiczna stanowi terytorium badań i doświadczeń twórczych.

Zarówno Pracownia jak i Instytut odnosi się do przestrzeni publicznej jako zjawiska wieloaspektowego i wielozmysłowego, gdzie kwestie estetyczne stanowią istotny, acz nie jedyny element złożonej rzeczywistości…

Tak więc, ideowej podstawy, pracownia poszukuje w szeroko rozumianym terytorium historii kultury, sztuki, filozofii i nauk społecznych nie wyróżniając żadnej z istniejących narracji czy doktryn. Przywiązuje również wielką wagę do zjawisk współczesności, nie pomijając popkultury, subkultury i podstaw niszowych.

Pracownia stawia sobie za cel przygotowanie światłego artysty, który poszukuje prawdy, formułując rozumne pytania, równocześnie prezentując aktywną podstawę wobec świata.

 

Puszka

puszkaPuszka – Warszawska Sztuka Publiczna

warszawski portal street artu i sztuki w przestrzeni publicznej.

Stale uzupełniana baza oraz wygodne i interaktywne narzędzie prezentacji i wyszukiwania informacji dotyczących sztuki w przestrzeni Warszawy, tj. rzeźb, pomników, instalacji, murali, vlepek, graffiti, szablonów, biżuterii miejskiej, rysunku oraz mebli miejskich.

Puszka jest obserwatorem i barometrem warszawskiego klimatu, ale przede wszystkim – platformą wymiany opinii i miejscem dyskusji.

kontakt: info@puszka.waw.pl

Puszka - Warszawska Sztuka Publiczna

Puszka – Warszawska Sztuka Publiczna

FUTUWAWA

Futuwawa to interaktywna przestrzeń wystawiennicza miejskich projektów związanych z Warszawą i ulokowanych na mapie miasta. Projekty dotyczyć będą realizacji z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej (instalacje, rzeźby, pomniki, murale, mebel miejski), rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych (budynki, mosty, przestrzenie zielone, zespoły zabudowy miejskiej etc.), których utopijność/dystopijność/futurystyczność sprawia, że nie mogą zostać zrealizowane ze względów planistycznych, technologicznych, finansowych i wielu innych. Prezentowane będą także te projekty, które są gotowe do realizacji i być może, w bardzo niedalekiej perspektywie, pojawią się na mapie Warszawy.

Projekt FUTUWAWA realizowany jest przez Fundację Puszka

 

futu

Legalna Kultura

9

Projekt Legalna Kultura to kampania społeczna, promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury.

Wytwórnia InternetuParkInk

parkmrrau_05

zrobiono w mrrau

parkmrrau_03

projekt w parkink

 

 

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept